banner1

Nyheder

22-04-2022 / 16.05.2022

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 24 maj 2022 kl. 18.00 i fælleshuset på Dalsgårdsvej 218 

Dagsorden i henhold vedtægterne §5:

  • Valg af dirigent
  • Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år.
  • Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.
  • Behandling af eventuelt indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Emner der ønskes optaget på dagsorden skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før repræsentantskabsmødet.  

 

 

Her vil vi komme med nyheder vedrørende nye lejemål m.m. - Har du spørgsmål eller vil du høre mere om vores lejemål, så kontakt os her