banner1
Formand Michael Nielsen indkalder hermed til repræsentantskabsmøde tirsdag den 23 maj 2023 kl. 17.00 (i henhold til vedtægterne §6) i fælleshuset på Dalsgårdsvej 218, Fuglebjerg. Dagsorden i henhold vedtægterne §5: 1) Valg af dirigent 2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år. 3) Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget. 4) Behandling af eventuelt indkomne forslag 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6) Valg af revisor 7) Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal være indsendt til bestyrelsen senest medio maj 2023 (jfr. punkt 4 og vedtægterne §7) Der er vedhæftet en oversigt til brug for punkt 5. Med venlig hilsen Fuglebjerg selvejende Byggevirksomhed Michael Nielsen Formand for boligforeningen Fuglebjerg selvejende Byggevirksomhed Vedtægterne §4 stk 2 Repræsentantskabet består af boligorganisationens bestyrelse og 1 repræsentant for hver afdelingsbestyrelse, jfr.§§ 9 og 12 samt 1 repræsentant valgt af lejerne, i afdelinger uden valgt afdelingsbestyrelse. Repræsentantskabet Bestyrelsen (1-7) Valgt På valg i Michael Nielsen Bestyr. Beboer (33) 2022 Arne H. Hansen Bestyr. Beboer (32) 2023 Michael Hansen Bestyr. Beboer (2) 2023 Elsebeth V. Andersen Bestyr. Beboer (32) 2022 Kirsten Berggren Bestyr. Ejer 2023 Kenneth Holme Bestyr. Ejer 2023 Knud E. Hansen Bestyr. Ejer 2022 Joan Petersen Repræsentant Afd. 02 afholdt Beboermøde 29.03.2023 Anni Kirchhoff Repræsentant Afd. 25 afholdt Beboermøde 13.04.2023 Henny Hoffmann Repræsentant Afd. 31 afholdt Beboermøde 20.04.2023 Gitte Lind Repræsentant Afd. 32 afholdt Beboermøde 30.03.2023 Brian Frost Repræsentant Afd. 33 afholdt Beboermøde 12.04.2023 Jette Nielsen Repræsentant Afd. 34 afholdt Beboermøde 19.04.2023 Vakant Repræsentant Ingen beboerbestyr. Suppleanter til bestyrelsen - vælges hvert år. Birgit Jørgensen Afd. 34 Flemming Jensen Ejer