banner1

Formandens beretning for året 2021

  • Året der er gået:

Igen i 2021 har Corona fuldt en hel del i hverdagen, men vi er sluppet billigt når man tænker på hvad verden har været ud sat for og administrationen har været rigtige gode til at passe på hinanden, sådan at der altid har være en på kontoret stor ros til dem for det arbejde de har ydet.

  • Huslejestigninger:

2021 har der været huslejestigninger i to afdelinger som er i afd. 24 og 25.

2022 vil der være huslejestigninger i alle afdelinger den 01.01.2022.

Grundet til stigningen er blandt andet renovation som er en synder i dette

2023 er det ikke umiddelbart lagt an til en huslejestigning.

  • Vedligehold:

Større vedligehold kan nævnes Afdeling 32 har fået nyt tag og Velux vinduer det omfatter 20 lejemål ellers er året gået med alm. Vedligehold på vores byggemasse.

Der er fuldgang i vedligeholdsplanerne så vi kan nå deadline som loven forskriver, dette er helt sikkert muligt.

  • Finansielle Forhold:

FSB er en sund forretning set mod andre boligforeninger så os

Vi har penge til det vedligeholdsplaner som er lagt, sådan som det bør sig

  • Fraflytninger:

Der har været 48 fraflytninger i året. De indbefatter ældre og ungdomsboliger som er en stor del af fraflytningerne.

Dem har administration haft fuldstændigt styr på sådan vi ikke har tomme lejligheder samt Næstveds kommunes anvisnings ret der har administration en rigtig god dialog med dem

  • El-oplader:

Vi har valgt at afvente udviklingen på området. Det er dog muligt at man for egen regning kan etablere en El- oplader i egen carport eller husvæg med egen afregning for strøm

  • Byggeri:

Vores venteliste er for nuværende ca. 150 til 200 så derfor vurdere vi hele tiden om vi skal bygge nye boliger, eller overtage et andet mindre boligselskab, men mulighed kan dog også være at være administration for andre mindre boligselskaber så det er en ting vi hele tider kikker på sådan vi tilpasser os efter virkeligheden.

  • Næstved Kommune:

Næstved Kommune har ført tilsyn og har ikke det store at bemærke, men igen har de opfordret os til an sammenlægning med et større boligselskab eller idet mindste at lade et administrationsselskab overtage vores administration, dette har vi dog afvist, med henvisning til vi ikke kan se os selv være styret af et større boligselskab idet vi er sikker på vores beboere vil miste den nærhed som vi har nu med vores administration.

Men ellers har der været en god dialog med kommunen uden de store sværdslag så vi kan kun se tilbage på positive møder med kommunen.

Formand Michael Nielsen

Fuglebjerg selvejende Byggevirksomhed