banner1

05.05.2021

 

Bestyrelsen for boligselskabet afholder møde onsdag den 5. maj 2021. i fælleslokalet på Dalsgårdsvej 218 

 • Alene tid for bestyrelsen.
 • Godkendelse af referat fra 8.12.2020
 • Orientering og godkendelse af regnskab for 2020 for afdelingerne og selskabet.
 • Orientering og gennemgang af revisionsprotokol for 2020 (fremlægges af revisionen)
 • Orientering om budget 2022.
 • Orientering fra administration (udlejning, økonomi, afdelinger m.m.)
 • Strategi for boligselskabet investeringer i byggeri.
  • Næstved Kommunes henvendelse om byggeri af boliger i Glumsø.!
  • Generelt byggeri i Fuglebjerg!
 •  Eventuelt - Hjertestarter, El-oplader (bil), Jubilæum (boligforeningen), Repræsentantskabsmøde tirsdag den 25 maj 2021.


Forretningsfører Michael Sørensen