banner1

Afd. 31 Fuglebjerg by


Afholdt, mandag den 22. september 2014 kl. 18.30 hos FSB, Falkevænget 2, 4250 Fuglebjerg

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
  forretningsfører Flemming Carlson, blev valgt.
 • Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år (driftsbudget har tidligere været fremlagt og godkendt).
  Beretning:
  Der blev fortalt lidt om bygningssyn, som nu er påbegyndt med   Anne Marievej.,     
        Benediktevej, Rødkælkevej/Kærsangervej & Mågevej, den resterende bygningsmasse
        vil blive gennemgået i foråret 2015.
        Der har i 2014 været 7 flyttesager i afdelingen.
        Stakit/fundament imellem Rosenvænget og Indre Krummerupvej er en sag imellem    
        FSB & Næstved kommune og der forhandles for tiden om en renovering.
        Der er kommet penge retur fra Næstved kommune på for meget betalt ejendomsskatter   
        for perioden 2008-2013.
        Regnskab 2013 & budget 2015 har tidligere været forelagt og godkendt af  
        afdelingsbestyrelsen ,som ligeledes i fremtiden vil godkende regnskab og budget.  
        Budgettet  for 2015 blev gennemgået.
 • Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  Ingen
 • Nedennævnte blev valgt til afdelingsbestyrelsen:
  Linda Kristensen, Benediktevej 13 (formand)
  Jesper Carstensen., Fredensvej 21
  Erling Nilsson, Anne Marievej 11
  Isabel Sussie Fischer, Rødkælkevej 18
  Anne Marie Pedersen, Fredensvej 25
  Suppleanter: Egon Petersen, Nyvej 16  og Lars Ipsen, Fredensvej 19
 • Valg af repræsentantskabsmedlem.
  Linda Kristensen, Benediktevej 13
 • Eventuelt
  Klage over udført malerarbejde på Fredensvej, utætte vinduer på Nyvej 16 og Rosenvænget nr. 9 & 20.
  Afdelingsbestyrelsen har lagt op til et samarbejde med afd. 32 Dalsgårdsvej, hvilket afdelingsbestyrelsen i afdeling 32 ser velvilligt på. Den nye bestyrelsen kontakter Arne H. Hansen som er afdelingsbestyrelsesformand i denne afd.

  Flemming Carlson
  Dirigent / referant.